Головне меню

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території Виноградівської міської територіальної громади в розрізі суб’єктів господарювання, які подали звітність за I квартал 2022 року станом на 01.07.2022 року

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території Виноградівської міської територіальної громади в розрізі суб’єктів господарювання, які надали звітність за IV квартал 2021 року станом на 01.04.2022 року


З 01.01.2020 р. введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів. Зарахування платежів на ці рахунки розпочалося з 03.01.2020 р.

Туристичний збір (рахунки)


Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору


У К Р А Ї Н А

ВИНОГРАДІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Двадцять сьома сесія міської ради сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від  21 лютого 2019  року № 751    

м. Виноградів

Про  внесення змін в рішення 20-ої сесіїміської ради сьомого скликання № 575 від 27.06.2018 року «Про  встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

           Відповідно до п. 24, ч.1, ст.ст.26,  69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 268 Податкового кодексу України, Закону України від 23.11.2018 №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

            1.Викласти в новій редакції додаток 3 «Туристичний збір» рішення двадцятої сесії Виноградівської міської ради сьомого скликання № 575 від 27 червня 2018 року згідно додатку. 

            2. Дане рішення набуває чинності та вступає в дію з 1 січня 2019 року.

3.Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до міського бюджету  туристичного збору покладається на контролюючі органи та  платників податків згідно законодавства України.

4.Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється Виноградівською ОДПІ  Головного управління ДФС у Закарпатській області.

5.Дане рішення  оприлюднити на сайті міської  ради.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань  планування бюджету,  фінансів та контролю за проведенням приватизації.

Міський голова                                                                                С.З.Бочкай

Додаток

до рішення двадцять сьомої сесії Виноградівської міської ради 7-го скликання від  21.02.2019  р.  № 751

III.Туристичний збір

1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

2. Платники збору

            2.1. Платниками туристичного збору (далі – збір) є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  міської ради, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пп.5.1 пункту 5 цього додатку. 

            2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у  місті;

б) фізичні особи – резиденти, які мають постійне місце проживання в Україні, що прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 5.1. пункту 5 цього додатку, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпунктом 5.1. пункту 5 цього додатку, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

            3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлена за  кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі:

            0,25 відсотка – для внутрішнього та в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

            4. База справляння збору

4.1. Базою збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 5.1 пункту 5 цього додатку.

            5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору  здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього додатку, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1  пункту 5 цього додатку;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. “б” пп. 5.1 пункту 5 цього додатку, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються  міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті  міської ради.

            6. Особливості справляння збору

6.1.Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам з дотриманням вимог визначених цим додатком .

За один і той самий період перебування платника збору на території м.Виноградів,  повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2.Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належить такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього додатку.

6.3.У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір території м.Виноградів, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

            7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28(29) включно). 

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8.Відповідальність  за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору:

– за невиконання платником туристичного збору зобов’язання із сплати туристичного збору застосовується штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг);

– за порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, застосовується штраф у розмірі 100 нмдг. У випадку повторного порушення – 200 нмдг.

Секретар міської ради                                                          К.П.Зеленяк         

Архіви
Урядові сайти