Головне меню

Виноградівська міська рада доводить до відома про діючий у 2021 році Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

Постановою Кабінету міністрів України від 15.07.2005 року № 587 (в редакції від 10.03.2021 року) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. 

Відповідно до п.4 цього Порядку  суб’єктам господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно правової форми власності і фізичні особи-підприємці, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на поточний рік, для компенсації витрат (без урахування ПДВ), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на:

  1. придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю  – у розмірі до 80 % здійснених витрат (після проведення ними садіння або ремонту насаджень);
  2. проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення – у розмірі до 50 % здійснених витрат (після завершення монтажних робіт);
  3. закупівлю техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно із затвердженим Мінекономіки переліком такої техніки, механізмів та обладнання – у розмірі до 30 % їх вартості.

Для отримання коштів суб’єкти господарювання подають до 15 жовтня обласній  комісії  (при Закарпатській ОДА) документи, зазначені в п.9 даного Порядку.

Відповідно до п.5 Порядку суб’єктам господарювання –  виробникам плодів, ягід, винограду та хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду та хмелю, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на поточний рік, для компенсації до 50 % вартості (без урахування ПДВ):

  1. нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції (далі – об’єкти);
  2. придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали (далі – лінії) після завершення пусконалагоджувальних робіт.

Компенсації підлягає вартість об’єктів, введених в експлуатацію з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року та/або вартість ліній, придбаних у той самий період.

Для отримання компенсації вартості об’єктів та ліній суб’єкти господарювання подають до 15 жовтня комісії Мінекономіки документи, зазначені в п.10 та п.11 відповідно даного Порядку.

Одночасно інформуємо, що відповідно до п.12 цього Порядку одноразово у 2021 році суб’єкти господарювання можуть отримати компенсацію за період з 2019 по 2020 роки за напрямами та у розмірі, визначеними пп. 1 і 2 п. 4 та п. 5 цього Порядку. Для отримання компенсації витрат на садивний матеріал і роботи за зазначений період суб’єкти господарювання подають до 1 травня або 15 жовтня 2021 р. обласній комісії (при Закарпатській ОДА)  перелік документів, визначений пп. 1 п. 9 цього Порядку. За період з 2019 по 2020 роки суб’єктам господарювання не нараховується компенсація, якщо відповідні насадження не обліковуються на їх балансі на дату подання документів.

До комісії Мінекономіки суб’єкти господарювання подають до 1 травня або 15 жовтня 2021 р.:

документи, зазначені у п.10 цього Порядку –  для отримання компенсації за об’єкти, введені в експлуатацію у період з 2019 по 2020 роки;

документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку –  для отримання компенсації за лінії, придбані у період з 2019 по 2020 роки.

Детально з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, умовами та вимогами щодо отримання коштів можна ознайомитися за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF#Text

Виноградівська міська рада

Архіви
Урядові сайти