Головне меню

Кабінет Міністрів України

 Міністерство охорони здоров’я України

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Виноградівської міської ради Закарпатської області сьомого скликання

          Кабінет Міністрів України 30 листопада 2016 року постановою № 932 затвердив Порядок створення госпітальних округів.

          Міністерство охорони здоров’я України зобов’язано до 1 лютого 2017 року розробити і подати Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо затвердження переліку та складу госпітальних округів.

         Ми, весь депутатський корпус та виконавчі органи Виноградівської міської ради Закарпатської області, в зв’язку з цим звертаємось до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України з проханням внести до переліку та складу госпітальних округів Закарпатської області – Виноградівський госпітальний округ з центром у місті Виноградів.

        Критеріями визначення складу та меж госпітального округу є наявність багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого або другого рівня та інших закладів охорони здоров’я, відповідне оснащення закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, надання медичної допомоги населенню в кількості не менш як 120 тис. осіб,  своєчасність доступу до медичної допомоги.

         Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям.

        Так, Виноградівський госпітальний округ з центром в місті Виноградів в повній мірі забезпечить надання якісної медичної допомоги в межах реформи, що проводиться урядом. Цей округ є найбільш оптимальним, так як населення Виноградівського району, згідно статистичних даних, нараховує 120 985 жителів.

        За висновками експертів, спеціалістів-медиків і менеджерів у сфері охорони здоров’я, а також згідно позиції усіх територіальних громад Виноградівський район є найбільш доцільним та перспективним з точки зору реформування медицини.

     У відділеннях та інших підрозділах Виноградівської районної лікарні працює більше 200 висококваліфікованих лікарів, 500 осіб середнього та 270 осіб молодшого медперсоналу.

          Лікарня оснащена апаратурою, що забезпечує проведення медичних втручань та заходів з надання вторинної медичної допомоги. Тільки хірургічною службою районної лікарні щорічно проводиться до 3000 оперативних втручань різної складності.

        В стаціонарних відділеннях районної лікарні проліковано протягом 2016 року більше 18 000 осіб.

     У пологовому відділенні лікарні щорічно народжує більше 1500 жінок, в тому числі із сусідніх Іршавського, Берегівського та інших районів. У відділенні цілодобово працює неонатологічний пост з палатою інтенсивної терапії, яка оснащена сучасною апаратурою для надання реанімаційної та інтенсивної медичної допомоги новонародженим.

         Також велика увага приділяється національним меншинам, які компактно проживають на території району. Враховуючи специфіку та ментальність жінок ромської народності, для них в пологовому відділенні Виноградівської районної лікарні виділено окремий поверх. По медичній статистиці 25 відсотків пологів у пологовому відділенні приймають від жінок ромської народності.

          Минулого року значно розширено медико-соціальну базу Виноградівського району, зокрема, 19 грудня 2016 року введено в експлуатацію будівлю єдиного в Закарпатській області сучасного медико-соціального закладу «Хоспіс» в місті Виноградів. Крім того, в районній лікарні успішно функціонує перша в Україні виїзна  бригада з надання паліативної допомоги «Хоспіс вдома», на базі якої здійснювалось також навчання медичних працівників інших областей.

        Більше семи років в районній лікарні функціонує сателітне гемодіалізне відділення обласної клінічної лікарні імені Новака, де проходять лікування мешканці Виноградівського, Іршавського та Берегівського районів.

        Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2015 року № 150 «Про затвердження Переліку пілотних закладів охорони здоров’я для впровадження системи діагностично-споріднених груп», Виноградівська районна лікарня,  як одна з кращих у Закарпатській області, була включена до переліку пілотних закладів.

       Необхідно зазначити, що створення госпітального округу з центром в місті Виноградів через зручне територіальне розміщення району та самої лікарні, наявність стабільного та надійного транспортного залізничного та автобусного сполучення надасть можливість в найкоротший розрахунковий термін отримати населенню медичну допомогу.

        Водночас просимо врахувати, що при розміщенні госпітального округу в Берегівському або інших сусідніх районах, доїзд жителів віддалених населених пунктів Виноградівського району до центру госпітального округу буде складати більше 1,5-2 годин, що порушує вимоги п.15 Порядку створення госпітальних округів.

        Крім того, у 2016 році Виноградівська районна лікарня Закарпатської області отримала Сертифікат системи управління якістю, згідно якого послуги у сфері охорони здоров’я, які надає лікарня, відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, що свідчить про високу якість роботи районної лікарні.

       Враховуючи вищевикладене, просимо Міністерство охорони здоров’я України внести до переліку та складу госпітальних округів – Виноградівський госпітальний округ в Закарпатській області з центром у місті Виноградів, а Уряд України затвердити наш госпітальний округ як окремий, самодостатній госпітальний округ в Закарпатській області, який відповідає вимогам, встановленим законодавством України.

Архіви
Урядові сайти