Головне меню
Закарпатська обласна військова адміністрація доводить до відома, що відповідно до п. 7 Постанови  Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №222 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №489) „Про внесення змін до Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування  ринку  природного  газу” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2022-%D0%BF#n10, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.09.2022 №679 затверджено Перелік споживачів, що не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення продовольчої безпеки держави (виробники хліба та хлібобулочних виробів), https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-spozhivachiv-shcho-ne-nalezhat-do-kategoriyi-pobutovih-spozhivachiv-ta-vikonuyut-zhittyevo-vazhlivi-funkciyi-dlya-zabezpechennya-prodovolchoyi-bezpeki-derzhavi-vir.
Для довключення у зазначений Перелік споживачів, подається звернення споживача, якому має міститися інформація: найменування, код згідно ЄДРПОУ, ЕІС – код, а також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Звертаємо увагу, що з метою отримання природного газу на визначених умовах у суб’єкта господарювання повинен бути основний вид діяльності  (КВЕД – 10.71).
Для отримання природного газу від постачальника «останньої надії» за ціною 32 000 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1 000 куб. метрів газу споживачам, що не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення продовольчої безпеки держави (виробники хліба та хлібобулочних виробів) необхідно подати до 7 жовтня 2022 року на електронну адресу департаменту агропромислового розвитку depapr@carpathia.gov.ua сканкопію звернення, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Архіви
Урядові сайти